יד לבנים
סניף נתניה

"גלעד-לזכרם"

אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים ולוחמים בני נתניה, אשר נפלו במערכות ישראל בעת שירותם בצה"ל, במחתרות, בשירותי הביטחון ובפעולות איבה.

נזכור אותם לעד


חיפוש נופלים