אנדרטאות

אנדרטה לבוגרי ביה"ס היסודי "בארי" שנפלו במערכות ישראל

אודות

האנדרטה ניצבת בחצר בית-הספר ברחוב בארי.
על קיר בנוי אריחי אבן ירושלמית, שצורתם כחצי גורן, נתונים שמותיהם של 14 בוגרים, שנפלו במערכות ישראל.
במרכז הקיר הכתובת: "לזכר תלמידינו שנפלו בשורות צה"ל", ולצדה לוחית נחושת, ובה רקוע סמל צה"ל. בחזית רחבת האנדרטה גינה מטופחת. האנדרטה הוקמה ביוזמתן של המשפחות השכולות, בסיוע העירייה. האדריכל יוסף זליגמן מכפר הרא"ה עיצב אותה בשנת 1970.