סמל אריה ("לייבלה") שורץ ז''ל


לאות ולעדות כי
סמל
אריה
("לייבלה")
שורץ
ז''ל
מ.א. 0978667
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת

תיאור המעשה

ביום ה-21 באוקטובר 1967, עם היפגע אח"י אילת, נותק הקשר בין חלקי האונייה. רב"ט אריה שוורץ ז"ל התנדב לשחות לירכתי האונייה על מנת להעביר חבל, בעזרתו תהיה אפשרות להעביר רפסודות עם פצועים לחרטום. הוא קפץ לים בחשיכה, שחה נגד זרמים, אשר משכוהו אל תוך הפרצות, שנבעו בגוף האונייה הפגועה והצליח להגיע אל ירכתיה. לאחר מכן שחה חזרה לחרטום. משך כשעה וחצי עזר לפצועים בחרטום האונייה ללא מנוחה, תוך גילויי מסירות בלתי רגילים. רב"ט אריה שוורץ ז"ל נטש את האונייה בין האחרונים ונפטר כתוצאה מפצעים שנגרמו לו ע"י פיצוץ תת מימי.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)


21/10/1967