סמל שלום מימון ז''ל

  • נר
    הודלק ע"י אסתר ארדה בתאריך 26/04/2020

    לזכרו של אחינו היקר שלום מימון ,מדליקים אנו נר נשמה . העצב לא נמוג, והזיכרון לא יישכח. "כי מדיי דברי בו זכור אזכרנו עוד ". מנוחתו בגן עדן.