קרב מוצבי צומת רפיח (1 בנובמבר 1956)

בעמוד זה מוצגות תמונות. ניתן להורידן באמצעות לחיצת עכבר ימנית על התמונה ובחירת האפשרות: "שמירת תמונה בשם. כדי להגדיל תמונה יש ללחוץ עליה, ואז באמצעות החיצים ניתן לדפדף בין התמונות."