סמ"ר פבל ''פנחס'' חירובסקי ז''ל

מכתב תנחומים מהמפקד


במכתב תנחומים למשפחה השכולה כתב מפקדו, ד"ר היס: "פבל הצטיין תמיד בהיענותו לכל קריאה לשירות ולכל משימה שהוטלה עליו, ותמיד ביצע את המוטל עליו במסירות וביעילות, בשקט ובצנעה. הוא הצטיין ביחסיו החבריים עם כל הבריות, מקובל ואהוד על כל החיילים. לאחר תקופת ילדות קשה רצה פבל להקים משפחה בארץ-הקודש ולגדלה בשקט ובטחה, שהוא לא זכה לכך מעולם בילדותו. מי יתן וילדיו יגדלו עם אותה הרוח שרצה פבל להעניק להם".