סמ"ר משה אפרים אפרתי ז''ל

מכתב תנחומים מאת המפקד


במכתב תנחומים למשפחה השכולה כתב מפקדו: "... משה התבלט מיד בחבורת הטנקיסטים ברצינותו ובדבקותו במטרה. היותו אדם דתי, לא רק שלא הפריע לו לבצע את משימותיו הצבאיות, אלא להפך. הרושם שלי היה שהוא מתייחס לצבא ברצינות ובדבקות כאילו זה היה חלק מהדת".