שושנה מזרחי טהרני ז''ל

הכלה שלא זכתה להתחתן


בס"דדודה שושנה המקסימה והיקרה

נולדה בירושלים עיר הבירה

היתה בת מסורה ונאמנה

למשפחתה ולמדינה

עם הזמן עברה לעיר אחרת

כציונית להצטרף למחתרת

לעיר נתניה רחוב נילי

שעד עתה הוא רחוב סמלי

כשהכירה את חברה לחיים

החליטו להנשא בעיר ירושלים

תקופה ארוכה אספה

נדוניה יקרה ויפה

ממכונת תפירה עד ריקמות וסריגות יד

שהכל הועמס על האוטובוס מיד

בוקר נורא ואיום של כ"ט בנובמבר

שבדרך יריות פורעים עפו לכל עבר

כדור אש פלח את מוחה

וכהרף עין נדמו לבה ורוחה

במקום חתונה בירושלים

עלתה נשמתה לשמים

ירדה לטמיון כל הנדוניה היקרה

כי התאבלנו ובכינו מרה

על הגורל המר והאכזר

ומהנדוניה מאום לא חזר

נותרה מצבה דוממת

ולב ונפש מדממת

ואם עתה הוקם גלעד

כדי שלדור הבה יהיה לעד.כתבה: האחיינות לאה זהר