סמל יצחק לוינגר ז''ל

"ואחי שותק" / אמיר גלבוע


אחי חזר מן השדה
בבגד אפור.
ואני חששתי שמא חלומי יבדה
והתחלתי מיד את פצעיו לספור.
ואחי שותק.

אחר חטטתי בכיסי הסגין
ומצאתי אספלנית שיבש כתמה.
ובגלויה שחוקה את שמה
תחת לציור של פרחים.
ואחי שותק.

ואז התרתי את הצרור
והוצאתי חפציו, זכר אחר זכר.
הידד, אחי, אחי הגבור,
הנה מצאתי אותותיך !
הידד, אחי, אחי הגבור,
אשיר גאוה לשמך !

ואחי שותק.

ואחי שותק

ודמו מן האדמה זועק.