מרדכי (מרק) לוקר ז''ל

תוצרת הארץ

אלבום תמונות

תוצרת הארץ


תוצרת עברית ומשק עברי

על שני אלה נשמורה

כי מגן לארצנו היא תוצרת הארץ

זאת תמיד נזכורהכל ירק עברי, כל בד, כל נעל - יצר פועל עברי

כל ספר וכל בגד תלבושת, שמן מגד, תשורתנו לתוצרת זאת נביאתוצרת הארץ זאת תמיד נזכורה

ראשונה לכל

ולכל היא אורה

ננצורה תוצרתנו פן תיבולתוצרת לארץ, לארץ תוצרת

יוצרת מפעל הבנין

חוט שני היא, בין דורות עוברת

ומקשרת ובונה את בית העם.


שירים נוספים, פרי עטו ומידע נוסף נמצאים בתא הנופל בחדר ההנצחה בבית הפלמ"ח.