טוראי מרדכי ("ג'וני") אורבוך ז''ל

ג'וני

אלבום תמונות

פרוע שער, חולצתו פתוחה לרווחה, מהלך יחף וכולו התפרצות ותסיסה. בילדותו עלה לארץ מפולניה, גדל ולמד בנתניה והתחיל בצעירותו לעבוד בבית החרושת ליהלומים (תרשיש) כדי לעזור למשפחתו. ג'וני הלך נגד הזרם שבסביבתו ויצא לחברת-נוער באלונים ודבק במשקה ובנופה. עבד במסירות באורוה ורכז את אסם התבואות. בעין חרוד עבד בענף המספוא ולחם על עבודתו בענף כעובד קבוע למרות כל הקשיים. אהב לטיל בארץ והתגלה בכל חברותו היפה, ונכונותו לעזור בשעות קשות בטיול. היה אהוב על כל חבריו ומכיריו וידע גם לקשר קשרים עמוקים עמהם.
יהי זכרו ברוך!


גבה קומה ורחב כתפים, שזוף, שערותיו פרועות ויורדות על פניו מהלך בצעדים רחבים, תמיד מחייך, תמיד איזו בדיחה חדשה. אוהב עמל היה, מסור לעבודה. בן 15 שנה בא לאלונים לשנתיים בחברת נוער. במשך שנתיים אלה התבגר, גדל ורכש את הנכונות למלא כל תפקיד - תכונה אשר ציינה אותו תמיד. אהב את אלונים ורכש גם את אהבת החברים והילדים במשק. בעבודה הוא אחראי ומסור. עם בואו לעין חרוד נשאר בקשרים מהודקים עם אלונים, אשר הפכה להיות לו בית אשר אליו שאף לחזור. שאף לכך - ולא זכה. לרבות שאף - ולא זכה.

(מתוך הרשימה של שפט על ג'וני)