סמל מיכאל מייק אשבל ז''ל

משיריו


עלי בריקדות

היום שרה הקטנה
נפגש בצאתי למלחמה,
את המדינה לכונן
בשתי גדות הירדן
גזזי צמתך
וחיגרי את חגורתך
חבקיני, קחי מקלע
ואיתי לשורה.
עלי בריקדות, נפגש נפגש
עלי בריקדות, חירות נישא בדם ואש
רובה אל רובה קנה יצדיע
כדור אל כדור יריע
עלי בריקדות , נפגש
ואם בתלייה,
אמסור את חיי לאומה
אל נא תבכי
כי כך נגזר גורלי
מחי דמעתך,
לחצי המקלע אל ליבך
בחרי לך שני מאנשי גונדתי
עלי בריקדות , נפגש נפגש...