רב"ט ראובן סלומון ז''ל

האם תסלח לי אי פעם?

אלבום תמונות

האם תסלח לי אי פעם?

"אויה בני, האם תסלח לי אי פעם?
בלכתך במרומי השמים...
לצבא צעיר הלכת, בראשית דרכך לא ידעת מהי מלחמה ומהו השלום...
לחיל האויר הלכת - לא רצית, אבל אני רציתי, זאת אשמתי! לא אסלח לעצמי...
רצית ללכת לחיל השיריון - התעקשתי על חיל האויר - וזהו עונשי!
אביך אבד לי, ועכשיו גם אתה!
אחרי שבוע מאז באת הביתה זה קרה, באימונים את גלגל המטוס ניפחת יותר מדי... הגלגל התפוצץ...
בלהבות שעלו השמימה גם נשמתך עלתה תבורך היא...
עוד קול החצוצרה מהדהד באויר בבית הקברות לחללים ואז... הצפירה קול חודר ללבבות...
קול בכי נשמע ביום הזיכרון לחללי צה"ל.
ואותה אישה זקנה המתאבלת על בנה, עדיין את עצמה ואת בנה שואלת:
"בני, אהובי האם תסלח לי אי פעם?..."