סגן אייל צור ז''ל

שיר שכתב יעקב - אביו של אייל


נערה אלמונית

לנערה אלמונית
אני מתגעגע
שלבני נועדה
שעה שנולד,
ששמה נרשם מול שמו,
אותיות עלומות
בלוח חיים חלק.
אלמונית
לא אזכה לראותך
לא אשמע קול צחוקך,
חידה היית לי
לעד,
ונכסף אני אליך
כמו בני שהיה
עורג, חולם עליך
לו אך ידעך
אולי פגש בך באקראי?
שמא שלבתם חיוך או מבט?
האמרתם זה לזה
דבר של חסד?
נערה אלמונית
שאיני יודע מי את,
שם בני היה
שלוב בשמך בספר החיים
עד שנמחה פתאום
באחד האביבים האלה.
חידה כואבת את לי
נערה,
שארית חיי
אליך אתגעגע.

יעקב צור
אבא של אייל ז"ל

מתוך בטאון יד לבנים
תשס"ד 2004