סגן לוי מחבובי ז''ל

מכתב מפקד היחידה


כתב מפקד היחידה: "בהתנהגותו ותפקודו היווה לוי את דמות הקצין והמפקד אשר שימשה לכולנו דוגמה ומופת בעבר ותמשיך להאיר את דרכנו בעתיד".