רס"ל ענב בציר ז''ל

מכתב ממפקד


לעינב היו "ארבע שנות עשייה, התפתחות והתקדמות, שבהן הצטיין לכל אורך הדרך.
לא היה מכשיר שכוונותיו הוסתרו ממנו, ידע להכיר מבפנים את תחנת הבדיקה הממוחשבת עבור 16-F... רס"ל ענב היה לדוגמה ולמופת בקרב כל החיילים, מסור, שקדן וישר...
לכל אורך שירותו הצטיין ביושרו ובחיוכו, שהקרין אווירה של אופטימיות לכל הסובבים אותו. בלבנו חרותה מורשת העשייה שהשאיר אחריו בלכתו".