סרן מאיר שלמה מוקי קנישבך ז''ל

סרטים
הפנים - סרט שיצרה פנינה, אמו של מוקיערב לזכרו של מוקי קנישבך במלאות 10 שנים לנפילתו

טקס הסרת הלוט מ"רחבת מוקי" בווינגייטהכנסת ספר תורה לזכרו של מוקי, אביו שמואל ודודו, אחי אמו, סגן צבי מוסברג שנהרג במרדף מוטס אחרי מחבלים (26.3.2002)ערב יום הזיכרון תשס"ט - פנינה קנישבך וניר ברקת בערוץ הכנסתערב מורשת קרב בבית ליד

דברי הרמטכ"ל משה, בוגי יעלון; רקע כללי למבצע מובילתחנות בחייו של מוקישיח חברים ביום השלושים לנפילתומצגת לזכרו - 30 שנהאזכרה - 31 שנה