סגן מנחם שניידר ז''ל

מכתב ממפקד היחידה


"מאיה יקרה, בלב כבד וברטט אני כותב לך ולבנך הקטן, אורן, שורות אלה שמא אגרע מדמותו של בעלך מנחם ז"ל. מנחם היה מדריך אהוב ממש! בחוש-ההומור שלו, במידת האחריות והבגרות שגילה, באישיותו ובניסיונו תרם הרבה-מאוד לכולנו ולחניכיו. ביום ראשון המריא למשימתו האחרונה ולא חזר עוד ממנה. דוממים מרכינים ראשינו. עד-כמה יחסר לנו!"