יהודה "רודי" צ'ארנר ז''ל

רשימות לזכרו


בילדותו היה חבר בתנועת הנוער "הבונים" ויצא לשלוש שנות הכשרה בכפר בגרמניה. הוא עלה לארץ עם עליית הנוער לתל יוסף והיה בין מייסדי קבוצת "קדמה".
רודי היה אדם מסוגר ומתבודד אך מקובל בחברה בגלל מסירותו לעבודה, מעשיותו ונאמנותו לתפקיד ולחברים. מעולם לא הסתפק בידיעותיו. תמיד השתדל להרבות דעת ולרכוש ידיעות בכל השטחים - בחקלאות, בלשון העברית, בימאות. הוא עבד כגנן ונוסף לזאת כסדרן עבודה וחבר מזכירות פעיל. במסגרת ההגנה עבר קורסים בימאות ולימים שימש גם כמדריך בקורסים אלה ועל אף תפקידיו הצבוריים הרבים לא הזניח את הקשר עם הים והימאות.
גורל קרוביו בגרמניה במלחמת העולם השניה לא נתן לו מנוח וכשבאה הקריאה מה"הגנה" לפעולת חבלה מיוחדת, לא היסס ויצא עם כ"ג יורדי הסירה למבצע.
המשימה שהוטלה על כ"ג הבחורים היתה פיצוץ בתי הזיקוק בטריפולי. הסירה ואנשיה לא הגיעו למטרה, ועקבות הקבוצה לא נתגלו עד היום.
יהודה נפל בעת מילוי תפקידו ב-18.5.1941 ומקום קבורתו לא נודע.

שולמית לב

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח