יהודה "רודי" צ'ארנר ז''ל

יהודה צ'ארנר
בן 20 בנפלו
נולד בגרמניה
בתרפ"א, 1921
התגורר בתל יוסף
שרת בפלמ"ח
נפל בפעילות מבצעית
בכ"א באייר תש"א, 18/5/1941
במלחמת העולם השניה
מקום נפילה: חוף טריפולי
באזור לבנון
הונצח בירושלים - הר הרצל, חלקת נעדרים

קורות חיים

יהודה נולד בשנת 1921 בגרמניה. בנעוריו היה חבר בתנועת הנוער "הבונים" ובמסגרת תנועה זו עשה שלוש שנות הכשרה בכפר בארץ מולדתו. לימים עלה לארץ-ישראל בחברת עליית-הנוער, נשלח עם חבריו לקיבוץ תל יוסף והיה בין מייסדי קבוצת "קדמה".

בקרב חבריו נודע כאיש מופנם ומתבודד אך מקובל בחברה בגלל מסירותו לעבודה, דבקותו בתפקידו ונאמנותו לחברים. דרש תמיד מתיחות ומשמעת מאחרים, ומשך אותם לעול, אבל תמיד ידע לשמש דוגמא וללכת בראש. בצד מאמציו להרבות השכלה ולרכוש ידיעה בתחומים שונים בחקלאות, בימאות ובלשון העברית - עבד כגנן וכסדרן עבודה, ובשורות אירגון ה"הגנה" עבר קורסים בימאות. לימים שימש גם כמדריך בקורסים אלה והמשיך לקיים את הקשר עם הים והימאות.

במאי 1945 נקרא מטעם אירגונו למבצע המיוחד של "כ"ג יורדי הסירה" שעליהם הוטלה המשימה לפוצץ את בתי הזיקוק בטריפולי שבלבנון. בכ"א באייר תש"א (18.5.1941) הפליגו הכ"ג בסירתם לעבר היעד, אבל המשימה לא בוצעה והצעירים לא שבו לבסיסם.

סיבת הדבר ומקום קבורתם לא נודעו עד היום הזה.

שמו הונצח בספר "מגן בסתר".

בית-הספר לקציני-ים בעכו נקרא על-שם "כ"ג יורדי הסירה".