סמל מאיר מלמה ז''ל

מפי אחותו של יהושע


יהושע עזב בחטף את תורכיה, כדי להימלט מחובת הגיוס לצבא התורכי, הוא עם עוד מספר חברים התגנבו לספינה שעשתה את דרכה לארץ ישראל והפליגו ארצה. בהתקרבם לחוף נתגלו ע"י רב החובל והוא ציווה להורידם במרחק מן היבשה, יהושע שידע לשחות שחה והגיע לחוף, ואילו אחדים מחבריו שלא ידעו לשחות נספו בים.
עם עלותו ארצה, נשלח יהושע למחנה העולים בבית ליד, מצבו שם היה קשה, הוא היה בודד בארץ, משפחתו נותרה בתורכיה, לא היתה לו עבודה ולפעמים אפילו רעב לחם. לכן פנה ללשכת הגיוס וביקש להתנדב לצבא, אעפ"י שטרם הגיע לגיל הגיוס. אולם נדחה למשך שישה חודשים, בינתיים מצא עבודה ארעית ועבד מספר חודשים ואח"כ שב והתנדב לצבא והפעם גויס.
בצבא עבר קורס נהיגה והיה נהג ג'יפ, הוא שרת במחנה ג'וליס בדרום, לאחר כשנה וחצי של שרות נהרג בקרב עם מחבלים.
באותו יום יצאה יחידת חיילים לפעולה נגד מחבלים והיו זקוקים לנהג, אעפ"י שיהושע לא היה בתורנות באותו יום, התנדב יהושע לצאת לפעולה במקום נהג אחר, המחבלים ארבו לחיילי צה"ל ובהתקרבם פתחו עליהם באש והתפתח קרב בין החיילים למחבלים בקרב זה נהרג יהושע ואיתו עוד מספר חיילים וקצין שפקד עליהם
תוך כדי שרותו הצבאי הגיעה משפחתו ארצה, הוריו, אחותו ואחיו. כשנפל ביקשו להביאו לקבורה בטבריה, אך שלטונות צה"ל בקשו להביאו לקבורה בנגב, סמוך למקום נפילתו. לבסוף נקבר יהושע בבית הקברות הצבאי בראש פינה.

נרשם מפי אחותו.