טוראי אברהם שאני סקלר ז''ל

אברהם סקלר
בן 17 בנפלו
בן שרה ווינו
נולד בהונגריה
בח' באדר תרצ"א, 25/2/1931
שרת בחטיבת אלכסנדרוני (חי"ש)
נפל בקרב
בי"ז באייר תש"ח, 26/5/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: משטרת לטרון
באזור ירושלים והסביבה
מקום קבורה: ירושלים - הר הרצל
אזור: ב, חלקה: 1.

קורות חיים

אברהם בן וינו ושרה, נולד ב-25.2.1931 בהונגריה. למד בבית ספר והצטיין בלימודיו. היה בעל נטיה פיוטית חזקה. עם הסגרת יהודי הוגריה בידי המרצחים הגרמנים הוסע גם הוא ברכבת המות למחנה. אחרי המלחמה חזר לבודפשט, אך סירב להישאר שם, ובלי ידיעת ההורים יצא ב"נתיב הבריחה" לאיטליה. רק מן הדרך בוינה, כתב להוריו שאינו יכול להישאר בין המרצחים והוא עולההביתה, לארץ ישראל. העפיל ארצה והוגלה לקפריסין, שם למד בעזרת הג'וינט מסגרות מכנית. עלה לארץ מקפריסין בשנת 1947 והוכנס ללמוד חקלאות במקוה ישראל. התנדב לצה"ל ושירת באחד מגדודיו. נפל ב- 26.5.1948 בפעולות "בן נון" בחזית לטרון. ב- 17.11.1949 הועבר להר-הרצל בירושלים.