טוראי יוסף לוי ז''ל

יוסף לוי
בן 20 בנפלו
בן אניטה ומאיר
נולד בספרד
בתרצ"ח, 1938
התגייס ב-נובמבר 1958
שרת בחטיבת גולני
יחידה: גדוד "הבוקעים הראשון" (51)
נפל בעת שירותו
בי"ז בשבט תשי"ט, 26/1/1959
מקום נפילה: ישראל
מקום קבורה: נתניה
חלקה: 01, שורה: 03, קבר: 13.

קורות חיים

יוסף לוייוסף נולד במליליה, שבספרד. את חינוכו היסודי רכש בבית תלמוד תורה במליליה, אף את חינוכו העל-יסודי קיבל יוסף בעיר מולדתו, בביה"ס התיכון - "לוס-ארמנוס".

משהחל יוסף ללמוד עברית בבית תלמוד תורה, החל להתענין בארץ-ישראל. כבר בעודו נער, החל לתבוע מהוריו לעלות ארצה, אולם בהשפעת הוריו הסכים יוסף להמתין שנים אחדות, על-מנת שיעלו גם הם עמו.

ובינתיים למד בביה"ס התיכון "לוס-ארמנוס".

לאחר שסיים את למודיו העל-יסודיים, לא נעתר יוסף לבקשת הוריו לדחות את מועד העליה, וגמר אומר לעלות לבדו.

הרגש הלאומי שבו, היה חזק מכדי שיכנע להפצרות חוזרות ונשנות של בני משפחתו וידידיו. וכך הגשים יוסף את חלומו וב-19.3.1957 הגיע ארצה-ישראל.

יוסף היה חביב מאד וזכה לכינוי חיבה "חוסה".

הוא עסק בצילום כמקצוע, והיו לו תחביבים אחדים שהתמסר להם מאוד - ספרות וציור, מוסיקה וספורט. מקום נפילתו והדרך שבה נפל הם בבחינת תעלומה לבני משפחתו, ולא ידוע להם על כך מאומה.

נקבר בבית הקברות הצבאי בנתניה.